Η εταιρεία μας προσπαθεί να διασφαλίσει καλές, σεβαστές και εποικοδομητικές σχέσεις μέσα στην κοινωνία, προσπαθούμε και συμμετέχουμε σε δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλουμε στην εξέλιξη της

Το επίκεντρο όλων όσων κάνουμε είναι να αναζητούμε διαρκώς την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Βελτιώνουμε συνεχώς την περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων μας, εξοικονομούμε ενέργεια, μειώνουμε την κατανάλωση, χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και συνεργαζόμαστε ενεργά με τις αρχές και άλλους αρμόδιους με σεβασμό προς τα περιβαλλοντικά θέματα.

Κατά την διάρκεια της παραγωγικής μας διαδικασίας προσπαθούμε να έχουμε μία συνεπή και σωστή συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.