Η εταιρεία υπό την επωνυμία 6π, φιλοδοξεί να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγής αποθήκευσης, συσκευασίας και προώθησης εδεσμάτων με κύρια έμφαση στις σαλάτες και στις σάλτσες.

Κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι μια εξαμελής οικογένεια, εξόν και το όνομα της εταιρείας, όπου οι γονείς προσφέρουν την πλούσια εμπειρία τους στο χώρο της παραγωγής και διανομής τροφίμων καθώς και την αξιοπιστία, ενώ τα παιδιά και συγκεκριμένα τα δύο μεγαλύτερα τα οποία ασχολούνται ήδη ενεργά και έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης προϊόντων αντίστοιχα, αφενός θεωρούν την παραγωγή εδεσμάτων επιχειρηματική ευκαιρία και αφετέρου γνωρίζουν τις δυσκολίες της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων λόγω της οικονομικής κρίσης. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η αγάπη τους για την δημιουργία νέων γεύσεων στα εδέσματα και η πίστη τους πως είναι ένας κλάδος από τον οποίο η χώρα μας θα μπορούσε να κερδίσει πολλά αν εκμεταλλευτεί σωστά, μεθοδικά και συλλογικά τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Η εταιρεία έχει έδρα το Ζευγαράκι-Αγρινίου όπου διαμένει η οικογένεια και διατηρούν χώρο 1200 τ.μ., ο οποίος χρησιμοποιείται ως παραγωγική μονάδα, χώρος συσκευασίας και αποθήκευσης. Για την νέα εταιρεία έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες έκδοσης νόμιμης άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης.

Η κατανομή των ρόλων είναι ευθέως συνδεδεμένη με τις δεξιότητες του κάθε μέλους της ομάδας και το οργανόγραμμα της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

ORGANOGRAMA